konsultasjonen

Konsultasjon hos Venusklinikken Romerike

På en konsultasjon for kosmetisk behandling snakker vi om dine ønsker, definerer utgangspunktet og ser på hvilke muligheter som finnes ut fra dine forutsetninger, kriterier og forventninger. Vi fokuserer på hva som vil være riktig løsning for deg og informerer deg om de forskjellige alternativene. 
 

Anbefalt behandling og behandlingsplan

Konsultasjonen avsluttes med en anbefaling om å gjennomføre behandling eller ikke. Dersom vi anbefaler deg behandling, vil vi sammen sette opp en behandlingsplan og presisere totalkostnad. Når informert samtykke er innhentet kan vi fullføre behandlingen i samme konsultasjon. Betaling foregår med kort hos.

2 uker etter behandlingen tilbyr vi kostnadsfritt kontrolkonsultasjon.


Trygghet med spesialist som behandlende lege

Alle virksomheter som leverer tjenester innen estetisk medisin – både offentlige sykehus og private kosmetiske klinikker – skal ha en ansvarlig lege som er presentert med navn. Det er imidlertid ikke et krav om at ansvarlig lege skal selv utføre prosedyren. Men for deg som kunde vil dette være en stor trygghet at hos oss er det ansiktskirurg som utfører selve behandlingen. 

icon

Venusklinikken Romerike DA
Gardermovegen 6
2050 Jessheim
​(Samme lokalisering som Sundbytunet Legekontor)

icon
Vennligst benytt vårt felles kontaktskjema for å komme i kontakt med: 
Dr. Steven Anandan:
Dr. Mohammad Sohrabi:

Dr. Reza Sohrabi  ( Tilbyr hudlegekonsultasjoner)